Adobe photoshop

Hi-Res Plaster And Concrete Texture Pack

Chia sẻ nhanh

Với độ phân giải cực cao 5400px, bộ sưu tập Texture này cho phép bạn ứng dụng cho cả Website Design & Printing Design. Toàn bộ Texture này đều được 10ravens cung cấp. Nơi đây bạn có thể tìm hơn 10.000 texture miễn phí với dung lượng cực lớn.

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?