CorelDraw

[Tut] tạo logo 3D bằng CorelDRAW

Chia sẻ nhanh

Tutorial này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo 1 logo dạng 3D bằng phần mềm CorelDRAW. Enjoy and have fun ;)

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?