CorelDraw

[Tut] Vẽ quả cầu disco bằng CorelDRAW

Chia sẻ nhanh

Tutorial này sẽ hướng dẫn các bạn vẽ quả cầu Disco Ball bằng phần mềm CorelDRAW. Enjoy and have fun ;)

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?