CorelDraw

Vẽ hình xúc xắc

Chia sẻ nhanh

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu các bước đởn giản để vẽ hình xúc xắc 3D với công cụ Corel Draw

Bước 1

- Tạo một document mới (Ctrl + N)

- Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M). vẽ một hình với kích thước là 300 px by 300 px Tô màu ghi xám.

alt


Bước 2

- Chọn hình vừa vẽ > vào menu Effect > 3D > Extrude & Bevel. Điều chỉnh thông số trong bảng option để ra được một hình tương đương như bài mẫu.

alt
Bước 3

Sau khi tạo hình 3D xong tiếp tục vào Object > Expand Appearance. Bây giờ bạn sẽ có 3 mặt phẳng độc lập về hình.

alt


Bước 4

Chọn 3 mặt phẳng vừa tạo ra, dùng lệnh trong palette pathfider để hàn chúng lại với nhau.

 

alt
Bước 5

Tiếp tục vào Effect > Stylize > Round Corners. Thiết lập giá trị radius là 30px.

alt


Bước 6

Sau khi dùng lệnh Round Corner effect, ta vào Object > Expand Appearance một lần nữa. Bây giờ bạn sẽ có một hình như dưới đây

alt.
Bước 7

Sử dụng công cụ Gradient Mesh Tool (U), tạo ra một điểm mesh trên hình mới. Điểm mới có vị trí như hình minh họa dưới.

alt
Bước 8

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để điều chỉnh đường mesh như hình mẫu

alt
Bước 9

Tiếp tục, sử dụng các chức năng phóng to thu nhỏ để làm việc này một cách chính xác hơn.

alt
Bước 10

Bây giờ dùng Gradient Mesh Tool (U), tạo thêm vào các đường mesh như minh họa

alt
Bước 11

Chọn tất cả các điểm Select All (^+ A) thay đổi màu cho hình bằng 10% black.

alt
Bước 12

Với công cụ Direct Selection Tool (A), nhấn shift đồng thời kích chuột để chọn một số điểm nút của lưới mesh như hình dưới sau đó tô màu trắng cho chúng. (nút được chọn có hiển thị là màu xanh, không chọn là màu trắng)

alt
Bước 13

Tiếp tục chọn các nút sau và tô cho nó màu đen 20%.

alt
Bước 14

Tương tự chọn mặt fía bên phải và tô 15% màu đen.

alt
Bước 15

Chọn 1 điểm duy nhất như hình dưới, tô màu đen 15%.

alt
Bước 16

Tương tự bước trên tô màu đen 12%.

alt
Bước 17

Bước tiếp theo ta sẽ tạo các nút nhỏ màu đen trên con xúc xắc.
Chọn công cụ Ellipse Tool (L) vẽ một hình width of 50 px and a height of 30 px.

alt
Bước 18

Nhân bản hình tròn bằng cách Copy (^ + C) and Paste in Front (^ + F). Ta có hai hình tròn nằm chồng lên nhau.

alt
Bước 19

Bây giờ ta sẽ là cho hình tròn ở trên trở thành một hình rẻ quạt để tô bóng cho nút đen.
Dùng công cụ Pen để vẽ lại thành hình như bên dưới.

alt
Bước 20

Dùng công cụ Gradient Mesh Tool (U), tạo một điểm lưới như minh họa, tô màu trắng cho nó.

alt
Bước 21

Chọn cả hai hình đó rồi nhóm chúng lại Group (^ + G).

alt
Bước 22

Bây giờ sẽ tạo các nút thể hiện con số trên các mặt của xúc xắc.
Đầu tiên, Copy (^ + C) and Paste (^ + V). Sau đó sử dụng công cụ Transform (E) để biên tập nút tròn trên các mặt phẳng cho phù hợp. Lặp lại bước này để có được hình như hình mẫu.

alt
Bước 23

Tiếp tục vớ công cụ free transform để xoay các nút tròn và để chúng vào thuận theo phối cảnh. Những nút ở xa nên có kích thước nhỏ hơn nút ở gần một chút.

alt
Bước 24

Sau khi hoàn thiện, chọn tất cả các đối tượng Select All (^ + A) rồi nhóm chúng lại Group (^ + G).
Bây giờ sử dụng công cụ Transform Tool (E) rồi xoay lại chúng như hình mẫu.
Chọn nó, nhấn lệnh Copy (^ + C) và Paste (^ + V) để tạo bản copy nhân bản. Xoay lại chúng với công cụ Transform (E).

alt
Bước 25

Tạo phần bóng đè lên nhau giữa hai hình.
Vẽ bóng với công cụ Pen Tool (P). Xem minh họa
Sau đó thay đổi thứ tự trên dưới giữa các hình. Object > Arrange > Send Backward.
Cuối cùng, Đặt chế độ opacity cho nó là 30%.

alt
Bước 26

Bưới cuối cùng
Thêm vào phần bóng đổ phía dưới hai hình xúc xắc.
Dùng Ellipse Tool (L), Vẽ một hình ovan phía bên dưới.
Vào menu Object > Arrange > Send to Back. Đặt Opacity to 10%.
Cuối cùng vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Đặt Radius bằng 10 px.

alt

alt

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?