Công nghệ & xu hướng thiết kế website mới

20 Drawings và 3D Art works vẽ bằng bút chì tuyệt đẹp

Chia sẻ nhanh

Vẽ 3D lấy nghệ thuật đến một cấp độ hoàn toàn mới. Bản vẽ 3D xuất hiện để bước ra khỏi trang giấy thông qua một sự kết hợp của kỹ thuật shading mượn từ phun màu, phối cảnh hoàn hảo, và một vài kỹ thuật nội bộ (nhiều tờ giấy để tạo ra hình ảnh phức tạp hơn).

 

3d art3d drawing3d drawing3d art pencil drawing3d text drawing3d art pencil drawing3d drawing art3d art drawing3d drawing fishbird 3d drawing3d drawingcamera 3d drawing3d drawing3d drawing3d drawingfish 3d drawing3d drawingowl 3d drawingshoe 3d drawingface 3d drawing3d drawing

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?