Công nghệ & xu hướng thiết kế website mới

Những website html5 ấn tượng

Chia sẻ nhanh

HTML5 là ngôn ngữ được sử dụng để cấu trúc và trình bày nội dung cho các trang WWW-World Wide Web và công nghệ Interner hiện tại. Đây là phiên bản thứ 5 của HTML (phiên bản đầu tiên được tạo ra năm 1990 và đến năm 1997 đã cho ra phiên bản HTML4) và mục đích chủ yếu cho sự ra đời là cải thiện ngôn ngữ nhằm có được sự hỗ trợ tốt nhất đối với các công nghệ hiện tại tuy nhiên cũng thân thiện dễ đọc , dễ hiểu đối với các máy tính và thiết bị khác. Dưới đây chúng tôi có tổng hợp một số các trang web sử dụng HTML5 có giao diện đẹp mắt để giới thiệu tới các bạn. Đây là những ví dụ tốt nhất cho các bạn nếu các bạn muốn thiết kế một trang web ấn tượng, hiện đại mà đang băn khoan chưa biết đi theo xu hướng web nào.


Super lovers

html5 websites colorful
visit website

Buffalo
html5 websites best
visit website

Carnation
html5 websites scroll
visit website

Angrybirds
html5 websites
visit website

Digitalhands
html5 websites
visit website

Treme
html5 websites
visit website

Cryptrade
html5 websites
visit website

Css piffle pitch deck
html5 websites
visit website

unfold
html5 websites best
visit website

inze
html5 websites scroll
visit website

Asics Stopatnothing
html5 websites creative
visit website

Annasafroncik
html5 websites
visit website

black 5
html5 websites
visit website

Domani Studios
html5 websites
visit website

theexpressiveweb
html5 websites
visit website

wire mind
html5 websites
visit website

luhsetea
html5 websites
visit website

cheese please
html5 websites beautiful
visit website

dotfusion
html5 websites
visit website

zipper galeria
html5 websites
visit website

Lets Travel Some Where
html5 websites
visit website

handy test
html5 websites
visit website

fatmedia
html5 websites
visit website

kalixo
html5 websites
visit website

red
html5 websites
visit website

clearleft
html5 websites beautiful
visit website

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?