Công nghệ & xu hướng thiết kế website mới

Những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ giấy

Chia sẻ nhanh

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời sau đây đều được thực hiện nhờ vào giấy, các bạn hãy cùng thưởng thức những điều thú vị đó nhé:

01. Maude White

maude white paper art

02. Charles Young

Paperholm

03. Redefining Paper

white paper art

04. Horrogami

horrorgami

05. Decorex Expo

examples of paper art

06. Atlantis

07. Fiat Dobló

08. Paper Dragon

09. Day of the Dead

paper art

10. 360° Book

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?