Công nghệ & xu hướng thiết kế website mới

Xu hướng thiết kế web 2015

Chia sẻ nhanh

Đây là những điều được dự đoán sẽ trở thành xu hướng thiết kế của năm 2015, hãy cùng nhìn lại và xem là những điều nào đã thực sự tạo nên cho thiết kế web năm 2015.

1. Responsive or Go Home

design-trends-2015-responsive

2. Ghost Buttons

design-trends-2015-ghost-buttons

3. Bigger Emphasis on Typography

design-trends-2015-typography

4. Large, Beautiful Background Images & Videos

design-trends-2015-large-images-videos

5. Scrolling Over Clicking

design-trends-2015-long-scrolling

6. Card Design Will Continue (Get Better)

design-trends-2015-card-design

7. Flat Design is Growing Up (or, The Rise of Material Design?)

design-trends-2015-material-design

8. Microinteractions

design-trends-2015-microinteractions

9. Interactive Storytelling

design-trends-2015-storytelling

10. Personalized UX

design-trends-2015-pesonal-ux

 

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?