HTML5 & CSS3

Tạo hiệu ứng lắc bằng CSS Keyframe Animation

Chia sẻ nhanh

Sử dụng animation bằng keyframe khá phổ biến trong CSS. Một trong những hiệu ứng đó là "Shake" - hay còn gọi là "Lắc"

HTML

Bạn có thể tùy biến trong viêc sử dụng snippet này. Ở đây tôi cho hiệu ứng Shake vào hình ảnh khi di chuột lên

<div class="face">
<img src="/images/iphonexdesign-1-800x597.jpg">
</div>


CSS

.face:hover {
 animation: shake 0.82s cubic-bezier(.36,.07,.19,.97) both;
 transform: translate3d(0, 0, 0);
 backface-visibility: hidden;
 perspective: 1000px;
}

@keyframes shake {
 10%, 90% {
  transform: translate3d(-1px, 0, 0);
 }
 
 20%, 80% {
  transform: translate3d(2px, 0, 0);
 }

 30%, 50%, 70% {
  transform: translate3d(-4px, 0, 0);
 }

 40%, 60% {
  transform: translate3d(4px, 0, 0);
 }
}

KẾT QUẢ

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?