HTML5 & CSS3

Thêm Body class cho riêng IE

Chia sẻ nhanh

Hiện nay, nhắc tới IE không phải chỉ riêng tôi mà ngay cả các best fontend developer cũng phải ngán ngẩm khi phải test website trên nó.  Tuy nhiên với một vài nghiệp vụ đơn giản bạn vẫn có thể làm chủ được nó một cách nhanh chóng. Đơn giản nhất là bạn thêm luôn class từ body cho riêng IE rồi âm thầm chịu đựng code lại style cho nó.

Dưới đây là đoạn snippet cho nó

<!--[if IE ]> <body class="ie"> <![endif]--> <!--[if !IE]>--> <body> <!--<![endif]-->

Hoặc

<!DOCTYPE html>

<!--[if IEMobile 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US"class="no-js iem7"> <![endif]-->

<!--[if lt IE 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie6 oldie"> <![endif]-->

<!--[if IE 7 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie7 oldie"> <![endif]-->

<!--[if IE 8 ]> <html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js ie8 oldie"> <![endif]-->

<!--[if (gte IE 9)|(gt IEMobile 7)|!(IEMobile)|!(IE)]><!--><html dir="ltr" lang="en-US" class="no-js"><!--<![endif]-->

 

chúc các bạn thành công, có ji thì comment dưới này nhé

 

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?