Lập trình web

Bộ sưu tập 26 Jquery Plugin xử lý web

Chia sẻ nhanh

 

Trong suốt năm 2012 và cũng vào năm 2013, chúng tôi đã thấy rất nhiều các dự án mã nguồn mở trở thành hiện thực. Đáng chú ý là hầu hết các thư viện JavaScript jQuery đã phát triển để tích lũy một lực lượng tài nguyên.

Vì vậy, tôi giới thiệu tới các bạn bài viết này với 26 plugin yêu thích của tôi liên quan đến phương tiện truyền thông kỹ thuật số trang web. Các trang web này có thể bao gồm hình ảnh, phòng trưng bày hình ảnh, chơi video, hoặc nội dung phương tiện truyền thông, thậm chí nhúng. Tất cả các plugin chắc chắn giá trị một cái nhìn để xem làm thế nào bạn có thể thực hiện một cái gì đó tương tự như trên dự án web tiếp theo của bạn. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số trang web ngày càng phổ biến, vì vậy tôi chắc chắn chúng tôi có thể mong đợi bổ sung nhiều hơn trong những bài viết tới.

FitVids.js

open source github fitvids html5 video

 

Paintbrush.js

jquery background sliding panel photographs

gmaps.js

google maps interface api ui designs

MediaElement.js

media element javascript library open source

Backstretch

jquery fullscreen background images plugin backstretch

PicStrips

picstrips photos inspiration jquery plugin freebie

Touch Gallery

jquery plugin website homepage open source touch-compatible

Touch-Friendly HTML5 Audio Player

codrops plugin jquery html5 mp3 player

BigVideo.js

javascript bigvideo js open source plugin

carouFredsel

jquery plugin carousel images sliding

dwImageProtector

David Walsh jquery image protection script plugin

nanoScroller.js

nanoscroller plugin jquery open source coding

Tubular

youtube background fullscreen jquery plugin

Facebox

jquery plugin effects open source

TopUp

jquery plugin topup freebie plugin open source

jQuery Knob

freebie jquery plugin knob controls

Large Thumbnail Photo Gallery

open source jquery plugin photo gallery with thumbs

jQuery Instagram

api jquery plugin instagram photos webdev

Percentage Loader

percentage loader website jquery plugin

Gallery Focus

jquery focus plugin open source codes

tiltShift.js

tiltshift js oen source plugin photographs

iosSlider

ios photo slider slideshow jquery plugin

Windy

scrolling windy jquery open source slider plugins

Responsive Image Maps

rwd responsive image maps jquery plugin

jQuery File Upload

ajax multi-file plugin jquery uploads images

stickyMojo

stickymojo sliding sidebar jquery plugin opensource

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?