Lập trình web

Hướng dẫn các vẽ đồ thị tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

Chia sẻ nhanh

Vẽ đồ thị hay biểu đồ là một một công việc không hề dễ dàng tí nào, đôi khi nó khiến cho các nhà thiết kế website phải bực mình vì quá lằng nhằng và phức tạp đối với những kiểu biểu đồ khác nhau. Thông thường, với một website designer, họ thường tạo chúng bằng các công cụ vẽ vector như Corel, Illustrator rồi xuất ra dạng ảnh để trình bầy trên web. Nhưng cách làm đó sẽ khiến cho quá trình hiển thị mất đi vẻ trực quan cũng như tính sáng tạo của công việc thiết kế website.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt từ A-Z, làm thế nào để có thể tạo ra một biểu đồ với hiệu ứng tuyệt đẹp mà không hề gây khó khăn cho bạn chút nào.

Thư viện Chart.js là một điểm nhấn quan trọng giúp tôi khẳng định với bạn những ý kiến ở trên. Nó là một trong những thư viện tuyệt vời để xây dựng dữ liệu dạng biểu đồ sử dụng HTML5 Canvas với đầy đủ tài liệu hướng dẫn.

Chúng ta sẽ cùng nhau xem thư viện xây dựng các dạng biểu đồ như
- Biểu đồ dạng dòng
- Biểu đồ dạng cột
- Biểu đồ hình Radar
- Biểu đồ Diện tích
- Biểu đồ dạng pie
- Biểu đồ dạng Doughnut

Tài nguyên để bạn cần hoàn thành chính là:
- Thư viện Chart.js
- Một chút thời gian và sự kiên nhẫn.

Download Source File Xem demo

Bước 1: Bắt đầu
Đầu tiên, chúng ta sẽ copy file chart.min.js sau khi giải nén file download tới folder mà bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

Bước 2: Thiết lập cài đặt
Tiếp theo, chúng tao tạo một file HTML có nội dung code như sau.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Visualize Data Beautifully Using JS Charts</title>
   <link href="/css/style.css" media="screen" rel="stylesheet">
    <script type="text/javascript" src="/js/Chart.min.js"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Bước 3: Vẽ biểu đồ
A. Vẽ biểu đồ dạng đường
Để vẽ một đường biểu đồ, chúng ta cần phải sử dụng HTML5 Canvas trong khu vực thẻ BODY tại file HTML mà chúng ta đã tạo tại bước 2.

<canvas id="canvas" height="450" width="600"></canvas>

Tiếp theo, tạo đoạn mã khởi tạo lớp chart. Ví dụ

var myLineChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Line(LineChart, {scaleFontSize : 13, scaleFontColor : "#ffa45e"});
 

Chú ý: bạn có thể thêm vào một số style mà bạn muốn trong mỗi biểu đồ như: mầu chữ, kích thước font chữ v.v...

Ở ví dụ trên, tôi sử dụng scaleFontSite và scaleFontColor để thay đổi kích thước chữ và mầu chữ của dữ liệu. Bạn có thể truy cập tài liệu của Chart.js để biết thêm những thuộc tính có thể thay đổi cho mỗi biểu đồ.

Đối với cấu trúc dữ liệu, chúng ta sẽ khởi tạo một Object, Object này bao gồm tất cả các Tiêu đề của mỗi đường biểu đồ. Dữ liệu của đường biểu đồ sẽ được thay đổi tương ứng với mỗi phần tử trong mảng của Object trên. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập một số tùy biến với mỗi datasets như đổ mầu gì, điểm mầu ra sao v.v....

var LineChart = {
  labels: ["Ruby", "jQuery", "Java", "ASP.Net", "PHP"],
  datasets: [{
    fillColor: "rgba(151,249,190,0.5)",
    strokeColor: "rgba(255,255,255,1)",
    pointColor: "rgba(220,220,220,1)",
    pointStrokeColor: "#fff",
    data: [10, 20, 30, 40, 50]
  }, {
    fillColor: "rgba(252,147,65,0.5)",
    strokeColor: "rgba(255,255,255,1)",
    pointColor: "rgba(173,173,173,1)",
    pointStrokeColor: "#fff",
    data: [28, 68, 40, 19, 96]
  }]
}

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có một đường biểu đồ như hình vẽ dưới đây.

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

B. Vẽ biểu đồ dạng cột
Để vẽ biểu đồ dạng cột, chúng ta cũng sử dụng HTML5 Canvas với nội dung như sau

<canvas id="canvas" height="450" width="600"></canvas>


Tiếp theo chúng tao khởi tạo biểu đồ bằng lớp chart

var myBarChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Bar(BarChart, {scaleFontSize : 13,       	scaleFontColor : "#ffa45e"});

Biểu đồ dạng cột cũng có cấu trúc tương tự như biểu đồ dạng đường. Bạn có thể xem như sau

	var BarChart = {
  labels: ["Ruby", "jQuery", "Java", "ASP.Net", "PHP"],
  datasets: [{
    fillColor: "rgba(151,249,190,0.5)",
    strokeColor: "rgba(255,255,255,1)",
    data: [13, 20, 30, 40, 50]
  }, {
    fillColor: "rgba(252,147,65,0.5)",
    strokeColor: "rgba(255,255,255,1)",
    data: [28, 68, 40, 19, 96]
  }]
}

Và cuối cùng kết quả

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

C. Vẽ biểu đồ dạng Radar
Biểu đồ dạng Radar với HTML5 canvas

<canvas id="canvas" height="450" width="610"></canvas>


Khởi tạo chúng

var myRadarChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Radar(RadarChart, {pointLabelFontSize : 13, pointLabelFontColor : "#ffa45e"});


Tùy biến và hiển thị

var RadarChart = {
  labels: ["Ruby", "jQuery", "Java", "ASP.Net", "PHP"],
  datasets: [{
    fillColor: "rgba(151,249,190,0.5)",
    strokeColor: "rgba(255,255,255,1)",
    pointColor: "rgba(220,220,220,1)",
    pointStrokeColor: "#fff",
    data: [10, 20, 30, 40, 50]
  }, {
    fillColor: "rgba(252,147,65,0.5)",
    strokeColor: "rgba(255,255,255,1)",
    pointColor: "rgba(173,173,173,1)",
    pointStrokeColor: "#fff",
    data: [28, 48, 40, 19, 96]
  }]
}

Kết quả

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

D. Vẽ biểu đồ dạng Hình tròn
HTML5 canvas

<canvas id="canvas" height="400" width="610"></canvas>


Khởi tạo

var myPolarAreaChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).PolarArea(PolarChart, {scaleFontSize : 13, scaleFontColor : "#ffa45e"});


Tùy biến và hiển thị

var PolarChart = [{
  value: Math.random(),
  color: "#fac59c"
}, {
  value: Math.random(),
  color: "#c9fadd"
}, {
  value: Math.random(),
  color: "#a2efff"
}, {
  value: Math.random(),
  color: "#e6d1ff"
}, {
  value: Math.random(),
  color: "#ffd1f9"
}, {
  value: Math.random(),
  color: "#ffd1d1"
}];


Kết quả

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

E. Vẽ biểu đồ dạng Pie
HTML5 Canvas

<canvas id="canvas" height="450" width="610"></canvas>


Khởi tạo

var myPieChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Pie(PieChart);


Tùy biến và hiển thị

var myPieChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Pie(PieChart);


Kết quả

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

F. Vẽ biểu đồ dạng Doughnut
Donughnut là một dạng bánh hình tròn rỗng giữa. Nó tương tự như cái bánh vì tròn của mình vậy.

HTML5 canvas

<canvas id="canvas" height="450" width="610"></canvas>


Khởi tạo

var myDoughnutChart = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Doughnut(DoughnutChart);


Tùy biến và hiển thị

var DoughnutChart = [{
  value: 60,
  color: "#fcc79e"
}, {
  value: 30,
  color: "#beefd2"
}, {
  value: 50,
  color: "#ffddfb"
}, {
  value: 120,
  color: "#cdecff"
}, {
  value: 90,
  color: "#fff5bc"
}];

Kết quả

Hướng dẫn vẽ biểu đồ tuyệt đẹp bằng HTML5 và CSS3

Lời kết

Chart.js là một thư viện JavaScript rất tuyệt vời. Nó đang được sự quan tâm và nghiên cứu sử dụng bạn. Với hướng dẫn nhỏ ở trên, tôi hi vọng các bạn sẽ thấy được sự tuyệt vời của nó.  Hãy thử và cho tôi thấy ứng dụng của bạn làm được tuyệt vời như thế nào nhé.


Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?