Lập trình web

Hướng dẫn lựa chọn nội dung văn bản bằng jQuery

Chia sẻ nhanhLựa chọn một đoạn văn bản trên website là một vấn đề tương đối khó. Nếu như làm một cách thuần túy, chúng ta sẽ phải bắt vị trí bắt đầu và kết thúc của con trỏ chuột, rồi lấy ra nội dung trong khoảng cách đó. Tuy nhiên, với plugin jQuery.selection thì việc lựa chọn một đoạn văn bản lại trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết.

ĐỌC THÊM | VÍ DỤ | DOWNLOAD

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?