ACT logistics

  • Chia sẻ

Thiết kế website công ty ACT Logistics. A.C.T. Logistics là một công ty quản lý hậu cần đầy đủ dịch vụ cung cấp giao thông vận tải tích hợp, môi giới hải quan, dịch vụ kho bãi và phân phối trên toàn cầu. Công ty được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại Việt Nam với vốn đầu tư từ Singapore

  • Thiết kế & phát triển website

    Chúng tôi không quan trọng mức độ lớn hay nhỏ của mỗi dự án thiết kế website mà chúng tôi tập trung vào tính sáng tạo nhằm đưa tới cho các bạn sự khác biệt trong từng đường nét của trang web.

  • Thiết kế in ấn & thương hiệu

    Chúng tôi giúp khách hàng của mình từ bước tư vấn khởi đầu, phân tích bản sắc thương hiệu cho đến xây dựng và thiết kế hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu của công ty.

  • Hướng dẫn & hỗ trợ

    Chúng tôi luôn giúp đỡ các designer & programmer trong các tình huống khó khăn gặp phải trong công việc của họ bằng các thủ thuật & hướng dẫn chi tiết trong thiết kế hay codding..

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?