Search results for: Blue

Vẽ tam giác bằng CSS

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hình tam giác bằng css thuần túy, hem động vào bất kì tí nào về image nhé.

HTML

Bạn có thể tùy biến class nhé. Ở đây tôi vẽ ra 4 tam giác quay 4 hướng luôn cho các bạn dễ hình dung

<div class="arrow-up"></div>

<div class="arrow-down"></div>

<div class="arrow-left"></div>

<div class="arrow-right"></div>

 

CSS

.arrow-up {
 width: 0; 
 height: 0; 
 border-left: 5px solid transparent;
 border-right: 5px solid transparent;
 
 border-bottom: 5px solid black;
}

.arrow-down {
 width: 0; 
 height: 0; 
 border-left: 20px solid transparent;
 border-right: 20px solid transparent;
 
 border-top: 20px solid #f00;
}

.arrow-right {
 width: 0; 
 height: 0; 
 border-top: 60px solid transparent;
 border-bottom: 60px solid transparent;
 
 border-left: 60px solid green;
}

.arrow-left {
 width: 0; 
 height: 0; 
 border-top: 10px solid transparent;
 border-bottom: 10px solid transparent; 
 
 border-right:10px solid blue; 
}

Kết quả

 
Read more...

ACT logistics

Thiết kế website công ty ACT Logistics. A.C.T. Logistics là một công ty quản lý hậu cần đầy đủ dịch vụ cung cấp giao thông vận tải tích hợp, môi giới hải quan, dịch vụ kho bãi và phân phối trên toàn cầu. Công ty được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại Việt Nam với vốn đầu tư từ Singapore

Read more...

ReDesign Replay.vn

Thiết kế lại giao diện website và tinh chỉnh thêm một loạt các chức năng nhằm cải thiện tốc độ trên PageSpeed Insights. Đưa thêm Cấu trúc dữ liệu định dạng cho website.v.v... Hiển thị tốt trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau.

Read more...

25 Drupal themes miến phí chuyên nghiệp sáng tạo

Drupal Themes miễn phí: Những Themes cho phép bạn thay đổi giao diện của trang web Drupal của bạn.

Trong bài này chúng tôi giới thiệu các Drupal theme miễn phí đẹp và chuyên nghiệp. Bạn có thể xem trang demo và tải chúng từ drupal [ dot ] org site 

Multipurpose - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Blogger - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Classic Blog - Free Drupal Theme

Tbsirate - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Alpha Responsive Theme - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Interior Design - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Interior Design - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Furnito - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

free drupal themes
Demo && Download

Creative Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Best Responsive Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Premium Corporate - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Clean Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Premium Responsive - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Business Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Splendio - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Black Premium - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Bluez - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Business Responsive Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Hatch - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Corporate Clean - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Simplecorp - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Professional Responsive Theme - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Blue Masters - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

TouchPro - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Omega Kickstart - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?