Search results for: Clean

School Elite

Thiết kế website School Elite - Schools Elite là mô hình giảng dạy tiếng Anh được thiết kế liên thông từ mẫu giáo, tới cấp tiểu học và trung học cơ sở theo tiêu chuẩn quốc tế

Read more...

Những bộ font miễn phí tuyệt vời từ Dealjumbo (font tùy chỉnh, mockups)

Dealjumbo là một trong những nơi tuyệt nhất mà bạn có thể tìm thấy các font chữ miễn phí đỉnh dành cho thiết kế web. Hôm nay Dealjumbo chia sẻ 3 gói font miễn phí cực kỳ hữu ích:

Dealjumbo Free Bundle vol.1 - 25 Custom Fonts!

- 21 amazing custom fonts – with clean style
- Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại!

Dealjumbo Free Bundle vol.2 - 20 Mock-ups

- 20 presentation Photoshop mock-up items
- Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại!

Dealjumbo Free Bundle vol.3 - 21 Custom Fonts!

- 25 amazing custom fonts
- Miễn phí cho sử dụng cá nhân và thương mại!

Read more...

30 website được thiết kế đơn giản truyền cảm hứng sáng tạo cho bạn

30 trang web sau đây tôi giới thiệu với các bạn được thiết kế theo phong cách simple & clean. Chúng đêu là những website đơn giản chứa ít nội dung nhưng các phần tử đều được sắp xếp hợp lý và tinh tế theo những tỉ lệ nhất định.

1 – Sam Dallyn2 – Ineo Designlab3 – Antidote4 – Dave Whitley5 – Berger & Fohr6 – MmDesign7 – Arlo Vance8 – Holger Huber9 – Red Antler’s Portfolio10 – Derek Boateng Portfolio11 – Philippe Bordonado12 – Identity | Aad13 – Marius Roosendaal’s Portfolio14 – Ben Martineau15 – Helen Anna – Journal16 – liebling17 – Computer Graphics Design18 – Nick James Design19 – Yuna Kim20 – Sam Williams21 – Front | b1422 – Color Grade It23 – Eleven Made24 – Patrick Beser25 – Simon Foster26 – Tom Hull27 – Visual Supply28 – We Are Pollen29 – Academy30 – Oliver Spencer

Read more...

25 Drupal themes miến phí chuyên nghiệp sáng tạo

Drupal Themes miễn phí: Những Themes cho phép bạn thay đổi giao diện của trang web Drupal của bạn.

Trong bài này chúng tôi giới thiệu các Drupal theme miễn phí đẹp và chuyên nghiệp. Bạn có thể xem trang demo và tải chúng từ drupal [ dot ] org site 

Multipurpose - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Blogger - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Classic Blog - Free Drupal Theme

Tbsirate - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Alpha Responsive Theme - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Interior Design - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Interior Design - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Furnito - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

free drupal themes
Demo && Download

Creative Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Best Responsive Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Premium Corporate - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Clean Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Premium Responsive - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Business Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Splendio - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Black Premium - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Bluez - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Business Responsive Theme - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Hatch - Free Drupal Themes

free drupal themes
Demo && Download

Corporate Clean - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Simplecorp - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Professional Responsive Theme - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Blue Masters - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

TouchPro - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Omega Kickstart - Free Drupal Theme

free drupal themes
Demo && Download

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?