Công nghệ

Apple - kỷ niệm 30 năm ra đời Macnitosh

Chia sẻ nhanh

Đánh giá

Thiết kế
8
Thân thiện
8
Sáng tạo
8
Nội dung
8

Miêu tả

30 năm trước Apple cho ra mắt máy tính Macintosh với lời hứa sẽ đưa công nghệ tới tay tất cả mọi người. Và chính điều này chính là nguồn cảm hứng để các nhà sáng tạo liên tục thay đổi thế giới.

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?