Văn hóa & Giáo dục

Ice and sky : The history of climate change

Chia sẻ nhanh

Đánh giá

Thiết kế
8
Thân thiện
8
Sáng tạo
9
Nội dung
9

Miêu tả

Ice and sky : The history of climate change

Website giới thiệu tới chúng ta một giải thích đơn giản nhất của nguyên nhân và những ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?