Music & Sound

Inside Abbey Road

Chia sẻ nhanh

Đánh giá

Thiết kế
6
Thân thiện
7
Sáng tạo
8
Nội dung
7

Miêu tả

Inside Abbey Road cho phép mọi người theo bước chân của các huyền thoài vào Studio Abbey Road, khám phá các gian phòng, và những câu chuyện đã đi vào lịch sử cũng như giới thiệu các video, làm quen với các thiết bị thu âm tiên tiến.

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?