Văn hóa & Giáo dục

QED Group

Chia sẻ nhanh

Đánh giá

Thiết kế
7
Thân thiện
6
Sáng tạo
7
Nội dung
7

Miêu tả

QED cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, quản lý và tư vấn chiến lực từ năm 1996.

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?