Wordpress

Gutenberg là cái gì?

Chia sẻ nhanh

Dạo này không hiểu tôi có bị già đi không anh em? mà đi đâu cũng thấy cái thuật ngữ Gutenberg wordpress. Nó khiến tôi thực sự khó chịu đến nỗi phải lọ mọ tìm hiểu nó là cái mịa ji mà hot thế.

Tổng quan

Gutenberg là thành phần mới chỉnh sửa trải nghiệm người dùng trong Wordpress. Nghe có vẻ trừu tượng chẳng éo ji! Nhưng nôm na, nó thiết kế lại trình soạn thảo của wordpress.

#1: Editing Experience

Trình soạn thảo - editor trong wordpress theo truyền thống đó là một field area được tích hợp plugin WYSIWYG nào đó. Toàn bộ nội dung này được lưu vào field post_content trong bảng wp_post của database.
Gutenberg cũng vậy, nó giữ toàn bộ cấu trúc cũ và chỉ thiết kế lại editor mà thôi.

Tuy nhiên, nếu "chơi sâu" hơn một chút, bạn sẽ hiểu Gutenberg không chỉ thiết kế lại editor mà nó còn cung cấp cho bạn nhiều nhiều thứ khác.

#2: SPA

SPA là từ được viết tắt bởi cụm từ: Single Page Application. Nó là một applcation sử dụng 100% JavaScript và Ajax để hiển thị thay thế WYSIWYG, TinyMCE editor...

#3: Important Resources

The GitHub repo — http://github.com/wordpress/gutenberg.
The Gutenberg Handbook — https://wordpress.org/gutenberg/handbook/

#4: Setting Up

Các bước để cài đặt tương tự như các plugin khác
- Set up a local WordPress install
- Activate a relatively simple theme
- Install Gutenberg
- Activate the Gutenberg plugin

#5: Let's Explore

Như bức ảnh ở trên, khi gõ "/" nó sẽ hiện thị danh sách block. Nếu xóa "/", một dấu "+" sẽ hiển thị và bạn sẽ thấy một loạt các danh sách block, category ..... khi click vào nó.

Phần panel bên phải sẽ bao gồm 2 tab, "Document" và "Block", bạn có thể config một loạt các thuộc tính ở đây

Sau khi tạo post xong, chúng ta hãy thử nghịch Deactive Gutenberg đi rồi xem phần editor nó hiển thị nội dung kiểu gì?

Phần comments trên chính là các khối block. Nó được map từng block một khi bạn tạo post.

KẾT LUẬN

Đến đây anh em hãy cùng install và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của Gutenberg khi soạn thảo nhé. Đừng quên comment những ý kiến khi bạn trải nghiệm nó.

 

 

 

 

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?