Wordpress

Tùy chỉnh trang chủ trong wordpress

Chia sẻ nhanh

Theo mặc định, wordpress sẽ hiển thị các bài viết mới nhất của bạn trên trang chủ. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi điều đó vô cùng dễ dàng để có thể sử dụng bất kỳ trang nào khác thành homepage

Trước tiên, bạn cần tạo một trang mới trong wordpress và bạn có thể đặt với tên là homepage.
Tiếp theo, bạn vào Settings > Reading trong admin. Đặt thuộc tính Front page displays thành A static page. Như hình dưới đây

Để tránh nhầm lẫn khi sử dụng một template bất kì, bạn có thể tự tạo ra trang riêng của mình như sau

Tạo php file:
ví dụ: custom-homepage.php với nội dung đơn giản

<?php /* Template Name: Custom Homepage */ ?>

Save file này vào thư mục
/wp-content/themes/your-current-theme/

Xong, giờ đây khi quay lại admin, bạn sẽ thấy thuộc tính template có thể chọn Custom Homepage mà đã tạo ở trên

Đến bước này, thì dễ rồi, cứ HTML/CSS các thứ các thứ mà giã thôi.

Chúc anh em thành công, đừng quên like, share và tín dụng nhóe

Bình luận

TOP

Bạn đã sẵn sàng chuyển ý tưởng tuyệt vời
của bạn thành hiện thực?